top of page

אודות קרון השואה שבנתניה

אורחים יקרים,

הקרון לידו אתם ניצבים הינו אחד מעשרות אלפי קרונות רכבת משא, בהם הובלו היהודים  ברחבי אירופה, בתקופת השנים 1941 ועד 1945. הוא שוקל 10 טון. נבנה בתחילת שנות העשרים למאה הקודמת. בקרון כזה הוסעו מליוני יהודים אל מותם מכל קצות אירופה הנאצית ואף מאפריקה. כמיליון וחצי יהודים נפטרו כבר במהלך הנסיעה האיומה בקרונות. הסיכוי להימלט מהנסיעה בקרון ולהישאר בחיים היה אפסי. מעטים בלבד הצליחו בכך.

 היזמה להבאת קרון שואה מקורי ארצה היא של שני אנשי אנשים פרטיים טטיאנה-מתניה רוגה מברלין ורוני דותן מתל אביב, שניהם עוסקים  בהתנדבות בהנצחת השואה ומצאו שחשוב שיהיה בארץ קרון כזה.

הקרון הוכר לפני כשנה כאחד מתוך  24  קרונות שואה בעולם המשמשים להנצחה וזיכרון השואה 

  הקרון הזה אותר לאחר חודשים של חיפושים, במגרש לגרוטאות רכבת במערב גרמניה. הקרון נבדק לאימות הזיהוי שלו, שופץ והועמד על מקומו בסיוע תרומות.

מסביב למסע ההובלה של היהודים בקרונות הרכבת בנה השלטון הנאצי מנגנון שיקרי ומתוחכם אשר נועד לייצר אשלייה שהיהודים בעצם מוסעים מבתיהם למזרח אירופה למטרת עבודה ויישוב מחדש.

בקרון נסעו בכל מישלוח כ – 100 איש במשך כיממה ולעיתים אף יותר. ילדים ונשים צעירים וזקנים שהו בו ברעב, צמא, צפיפות ובמחנק בלא לדעת מהי מטרת הנסיעה, עד שהוצאו מתוכו לקראת נשימת חייהם האחרונה.

עשרות פעולות פרטיזניות התבצעו במטרה לעכב או למנוע נסיעת הקרונות במסלולי המוות שלהם. סיפורי גבורה יוצאי דופן נקשרו בלוחמים חסרי כל שפעלו באפס תנאים נגד מסעות המוות.

 

מטרת הצבת הקרון במקומו באתר ההנצחה בנתניה הינה בראש וראשונה לשמר את זכר השואה ולכבד את ניצוליה. בלי שימור העבר וכיבוד ערכיו לא נוכל לבנות את העתיד.

לצד מטרה כבדת משקל זו יש לבדוק באמצעות הביקור בקרון, איך קרה שעם מתקדם וליבראלי כמו העם הגרמני בזמנו, הפך באחת את עורו ומרביתו גרם לשואה הגדולה בהיסטוריה האנושית. בעקבות  הביקור בקרון עלינו לשאול את עצמנו ולילמוד מה עלינו לעשות כדי למנוע הישנות מקרה כזה, לקיים ולשמר את ערכי כבוד האדם וחירותו, לשמור את ערך החיים, לכבד ולהגן על "האחר" הזולת השונה, למנוע גזענות ואנטישמיות. נושאים אלה הם חלק מדו שיח המתקיים לצד הביקור בקרון .

אנו מזמינים אתכם לרשום ולשלוח לתיבת הדוא"ל שלנו את דעותיכם ובדרך זו נדע שהעמל שלנו נושא פרי וגם לכם הערכים החשובים אותם אנו רוצים לטפח חשובים ויקרים.

עלינו לזכור תמיד שאין איש ואין עם חסין מגזענות ועלינו למנוע בכל מחיר כל התנהגות שיש בה קמצוץ גזענות. עלינו גם לזכור תמיד שהחירות הינה תחום שביר ופגיע. רק בדרך של חינוך נוכל להגן עליה.

קיומו בארץ אבותיו של עם נבחר ושמירת חוסנו המוסרי מחייבת אותנו להיות יוצאי דופן גם בקיום ערכים אלו שכן "כולנו רקמה אנושית אחת חיה". 

תודה לביקורכם ותודה להקשבתכם.           

[קטע מתוך הסבר לאורחים] 

bottom of page