top of page

לקחו חלק בהקמת המיזם :

 

* כב' הרב ישראל מאיר לאו יו"ר מועצת יד-ושם ולשעבר הרב הראשי לישראל

* עיריית נתניה

* רכבת ישראל

* המועצה לשימור אתרים

* טוף מרום-גולן

* נעמי ויוסף פרידמן, נתניה

* משפ' יהודה שפיגל, נתניה

* ד"ר אלפרד גוטוואלד, מנהל המוזיאון הטכנולוגי, ברלין 

* קואופרטיב תעבורה אחזקות, בונדי לבנת

* האמן הגרמני גונטר דמניג יוצר מיזם אריחי הזיכרון  STOLPERSTEINE.

* הרב ד"ר וולטר רוטשילד מומחה רכבות והמו"ל של מגזין "הרכבת", ברלין.

* חברת "טמבור" לצבע

* סטודיו לשיחזור "תכלת" 

* מועדון האופנועים בישראל

bottom of page